Нарушители прав

Судебная статистика

за период с 01.12.2017 г. по 30.04.2018 г.

Судебная статистика 

за период с 01.05.2018 г. по 30.08.2018 г.

Судебная статистика 

за период с 01.08.2019 г. по 30.11.2019 г.

Судебная статистика 

за период с 01.12.2019 г. по 31.03.2020 г.

Судебная статистика 

за период с 01.04.2020 г. по 31.08.2020 г.

Судебная статистика 

за период с 01.09.2020 г. по 30.11.2020 г.

Судебная статистика 

за период с 01.12.2020 г. по 31.03.2021 г.

Судебная статистика

за период с 01.04.2021 г. по 30.11.2021 г.

Судебная статистика

за период с 01.09.2018 г. по 30.11.2018 г.

Судебная статистика

за период с 01.02.2022 г. по 31.10.2022 г.

Судебная статистика

за период с 01.11.2022 г. по 31.07.2023г.